PAZARLAMA 3.0

Dünya hızlı ve sıkıntılı bir değişim sürecinden geçiyor. Son finansal kriz yoksulluk ve işsizliğin artmasına neden oldu. Ayrıca, iklim değişikliği ve nüfus artışı ülkeleri atmosfere bırakılan karbon monoksit gazı miktarını azaltmaya zorluyor, ancak bu şirketlerin omzuna ek yükler bindiriyor. Dahası, ekonomik büyümenin merkezi hızla Doğu’ya kayıyor. Öte yandan, teknoloji mekanik bir dünyadan dijital bir dünyaya doğru evriliyor-internet, bilgisayarlar, cep telefonları ve sosyal-medya ve bu, üretici ve tüketicilerin davranış biçimlerini ciddi biçimde etkiliyor.
Bütün bunlar pazarlamanın yeniden düşünülmesini gerektirecektir. Son altmış yıl içinde, pazarlama ürün-merkezli (Pazarlama 1.0) olmaktan tüketici-merkezli (Pazarlama 2.0) olmaya yöneldi. Şirketlerin odak noktalarını ürünlerden tüketicilere ve insanlığın karşı karşıya kaldığı sorunlara doğru genişlettiğini görüyoruz. Pazarlama 3.0, şirketlerin tüketici-merkezli olmaktan insan-merkezli olmaya doğru kaydıkları ve kârlılığın kurumsal sorumlulukta dengelendiği aşamadır.
Pazarlama 3.0 kavramının doğmasını tetikleyen gelişmeler nelerdir?

Bir taraftan kalite devrimiyle ürün ve hizmetler standartlaşırken bir taraftan da bilişim teknolojiileri yeni medya düzenini hayatımızın bir parçası haline getirdi ve aynı zamanda küreselleşme dediğimiz güçlü eğilim ortaya çıktı. Bu süreçte ürün ve hizmetler neredeyse birbirinden farksız hale geldi, fiyatlar ve buna bağlı olarak karlılık düştü, iletişim de alabildiğine bireyselleşti. Bu çağda artık kitlesel üretim ve tüketim zincirini yeniden üretmeye yarayan klasik pazarlama araçları işe yaramamaya başladı.

Pazarlama 3.0 da işte bu “birey”in çok fazla önem kazandığı, klasik pazarlama döngüsünün artık işlevsiz hale geldiği dönemde pazarlamanın yeni bir aşaması olarak belirginleşti. Biz de 2008’den beri bu kavramın üzerinde çalışıyoruz. Pazarlama 3.0 şu anda değişik yazarlar tarafından da kullanılıyor ve popülerleşiyor. Yani aslında herkes pazarlamada yeni bir aşamaya geçildiğini bir şekilde kabul ediyor ama elbette herkesin konuyu ele alış biçimi ve bakış açısıyla ilgili bir takım farklar var.

Bir Cevap Yazın